Events

27.10.2017

The first ever Innovation Fair for High Nature Value farmland areas took place on 2-4 October in...

07.06.2017

На 2 юни 2017 г.  в село Спанчевци, община Вършец се проведе работна среща за...

25.05.2017

Експерти на СТЕП (Вяра Стефанова, Янка Казакова и Мария Юнакова) участваха на 27.04.2017г. в...

25.05.2017

На 18 април 2017г., Янка Казакова – кординатор на проект „HNV-Link“ в  България, участва в среща...

25.05.2017

Среща за избор на дългосрочна визия  за стопанисване на пасищата в община...

Pages