HNV Link

Workshop „CAP at a Crossroads: Unity in Sustainability Makes Strength”

A high level workshop „CAP at a Crossroads: Unity in Sustainability Makes Strength” was held on 4th July in the National museum “Earth and Man” in Sofia. The workshop was focused on practical examples and lessons learnt from nature conservation projects on agricultural land and  new CAP proposals for the future (post 2020). More than 70 representatives of different stakeholders participated in the conference organized by NABU and Birdlife.

English

Conference "Reglations on the table: supporting traditional agricultural production" in Skopje

Yanka Kazakova and Vyara Stefanova from  STEP participated in the conference "Regulations on the table:supporting traditional agricultural production“, held in Skopje on 31 May .2018 г. P articipants of the cconference were farmers, administrative authorities, NGOs,  etc. from  Macedonia. The conference was organized by  Slow Food Bitola in the framework of the "From the field to the table" project. 

Ya nka Kazakova presented HNVF Bulgarian  market innovations examples gathered by  HNV Link proect, that can be used for connservation of the  traditional agricultural production. .

English

Innovation fair for high nature value farming

The first ever Innovation Fair for High Nature Value farmland areas took place on 2-4 October in Montemor-O-Novo, Portugal. This is a real highlight of the HNV-Link project and a culmination of many months of work in 10 Learning Areas.

English

Presentations from the workshop on the HNV Link project - "High Nature Value Agriculture: Training, Innovation and Knowledge", held on 2 June 2017. In the village of Spanchevtsi, Varshets Municipality

На 2 юни 2017 г.  в село Спанчевци, община Вършец се проведе работна среща за обсъждане на визия за развитие на земеделие с висока природна стойност и необходими иновации за нейното осъществяване в „район на знанието“  по проект НNV Link – „Земеделие с Висока Природна Стойност: Обучение, Иновации и Знания“ , финансиран по програма Хоризонт 2020 на ЕС.  Районът на знанието по проекта за България обхваща пет общини от  Западна Стара планина – Берковица, Вършец, Годеч, Георги Дамяново и Чипровци.

English

Innovation Workshop on HNV Link - High Nature Value Agriculture: Training, Innovation and Knowledge"

Екипът на Сдружение за териториален и екологичен просперитет (СТЕП)  организира работна среща за иновации по проект НNV Link - Земеделие с Висока Природна Стойност: Обучение, Иновации и Знания“, финансиран по програма Хоризонт 2020 на ЕС. Срещата ще се състои на 2 юни от 12:00 до 17:00 часа в почивната база „Минкови бани”, село Спанчевци, община Вършец

English

Innovations to support high nature value agricultural practices

Експерти на СТЕП (Вяра Стефанова, Янка Казакова и Мария Юнакова) участваха на 27.04.2017г. в Кръгла маса "Куртово Конаре мисли устойчиво", която се проведе в залата на Народно Читалище „Любен Каравелов 1897“, село Куртово Конаре, община Стамболийски.

English

Agriculture for the Future - Trends and Challenges

На 18 април 2017г., Янка Казакова – кординатор на проект „HNV-Link“ в  България, участва в среща-дискусия на студенти, преподаватели, земеделски стопани, представители на асоциации от аграрния сектор, районните кметове на Пловдив и журналисти, на тема „Земеделие на бъдещето – тенденции и предизвикателства“. Срещата се проведе в Аграрния университет – Пловдив и е организирана със съдействието на инж. Владимир Уручев, член на Европейския парламент и неговия екип.

English

HNV Link: A new project


Funded by the European Union

HNV Link: A new project funded under Horizion2020 strives to boost innovation in agricultural areas renowned for their outstanding natural and cultural values.

English