HNV Link

Innovation fair for high nature value farming

The first ever Innovation Fair for High Nature Value farmland areas took place on 2-4 October in Montemor-O-Novo, Portugal. This is a real highlight of the HNV-Link project and a culmination of many months of work in 10 Learning Areas.

English

Presentations from the workshop on the HNV Link project - "High Nature Value Agriculture: Training, Innovation and Knowledge", held on 2 June 2017. In the village of Spanchevtsi, Varshets Municipality

На 2 юни 2017 г.  в село Спанчевци, община Вършец се проведе работна среща за обсъждане на визия за развитие на земеделие с висока природна стойност и необходими иновации за нейното осъществяване в „район на знанието“  по проект НNV Link – „Земеделие с Висока Природна Стойност: Обучение, Иновации и Знания“ , финансиран по програма Хоризонт 2020 на ЕС.  Районът на знанието по проекта за България обхваща пет общини от  Западна Стара планина – Берковица, Вършец, Годеч, Георги Дамяново и Чипровци.

English

Innovation Workshop on HNV Link - High Nature Value Agriculture: Training, Innovation and Knowledge"

Екипът на Сдружение за териториален и екологичен просперитет (СТЕП)  организира работна среща за иновации по проект НNV Link - Земеделие с Висока Природна Стойност: Обучение, Иновации и Знания“, финансиран по програма Хоризонт 2020 на ЕС. Срещата ще се състои на 2 юни от 12:00 до 17:00 часа в почивната база „Минкови бани”, село Спанчевци, община Вършец

English

Innovations to support high nature value agricultural practices

Експерти на СТЕП (Вяра Стефанова, Янка Казакова и Мария Юнакова) участваха на 27.04.2017г. в Кръгла маса "Куртово Конаре мисли устойчиво", която се проведе в залата на Народно Читалище „Любен Каравелов 1897“, село Куртово Конаре, община Стамболийски.

English

Agriculture for the Future - Trends and Challenges

На 18 април 2017г., Янка Казакова – кординатор на проект „HNV-Link“ в  България, участва в среща-дискусия на студенти, преподаватели, земеделски стопани, представители на асоциации от аграрния сектор, районните кметове на Пловдив и журналисти, на тема „Земеделие на бъдещето – тенденции и предизвикателства“. Срещата се проведе в Аграрния университет – Пловдив и е организирана със съдействието на инж. Владимир Уручев, член на Европейския парламент и неговия екип.

English

HNV Link: A new project


Funded by the European Union

HNV Link: A new project funded under Horizion2020 strives to boost innovation in agricultural areas renowned for their outstanding natural and cultural values.

English