HNV Link

Панаир на иновации за земеделие с висока природна стойност

В началото на месец октомври 2017 г. (2-4.10.2017 г.)  в Монтемор-о-ново, Португалия, бе проведен първият панаир на иновациите за земеделие с висока природна стойност. Панаирът се състоя по време на срещата на мрежата на проекта HNV Link. Екипите от 10-те района на знанието представиха най-успешните и обещаващи примери за иновации за земеделието с висока природна стойност (ВПС) и потребностите на техните райони от иновации, които да помогнат за разрешаването на проблемите на земеделието с ВПС в техните територии. 

Български

Проектът HNV Link участва в Пазара на инициативите на Европейския парламент на селските райони

Мария Юнакова от СТЕП  представи дейностите по проект "HNV Link - Земеделие с висока природна стойност: обучение, иновации и знания" на Пазара на инициативите, състоял се на 20 октомври 2017 г. във Венхорст по време на Европейския парламент на селските райони. Целта на инициативата бе да се представят предварително избраните двадесет и два проекта.

Български

HNV Link: Новият проект


Финансиран от Европейския Съюз

HNV Link:   Новият проект, финансиран по програма Хоризонт 2020, се стреми да даде тласък на иновациите  в земеделски райони, отличаващи се с висока природна и културна стойност.

Български