Ще има ли скоро цялостен вариант на стратегическия план по ОСП в България?

 

До края на месец декември 2021 г. България, заедно с другите страни-членки на ЕС, трябва да представи в Европейската комисия Националния стратегически план (НСП) по Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2023-2027 г.  Плановете трябва да съдържат приноса на отделната държава за постигане на целите на ОСП и Общността и са крачка към реформа на ОСП. След подаването на стратегическите планове се очаква процес на обсъждане, преработка, допълване и одобрение.

Въпреки че остават по-малко от 2 месеца до подаването, липсва цялостен вариант на НСП  в България, който да представя целите, интервенционната логика  и мерките за постигане на отделните цели, както и разпределението  на бюджета. Не е представен и вариант на предварителна оценка и стратегическа оценка на околната среда на плана. Експертите на СТЕП изразяват безпокойството и загрижеността си, че планът ще бъде финализиран в последния момент, без да се организира обществено обсъждане с всички заинтересовани страни. Те отново няма да са в състояние да изразят мнение по отношение на предложенията за промяна в политиката и  устойчивото производство на качествени храни  в страната.