Покана от БДЗП за представяне на доклада „Състояние на широкоразпространените видове птици в България 2021 г.

Българско дружество за защита на птиците  Ви кани на представяне на доклада „Състояние на широкоразпространените видове птици в България 2021 г.“, което ще се състои на 28 октомври, четвъртък, от 11,30 ч.

Срещата ще се проведе онлайн чрез платформата Zoom, а Вие можете да се присъедините към нея, като потвърдите присъствието си на посочения линк тук не по-късно от 27 октомври, 20 ч.

За изготвянето на настоящата оценка са мониторирани птиците в над 220 пробни площадки. Общото изминато разстояние за всички години на мониторинг е над 3000 км, равняващо се на разстоянието от София до Рим и обратно.

Освен информация за броя на наблюдаваните видове, на срещата ще бъдат представени и тенденциите в техните популации и индекс на птиците, обитаващи земеделски земи.

Резултатите от Мониторинга на обикновените видове птици (МОВП) служат за оценяване на успеха на Програмата за развитие на селските райони. Дейността се провежда в цяла Европа, а в България началото ѝ е положено през 2004 г. на територията на цялата страна.

През 2021 г. са отбелязани рекорден брой квадрати с извършени наблюдения за последните седем години и най-високия до момента брой регистрирани видове птици. Същевременно птиците в земеделските земи намаляват с 25% от 2005 г. досега.

Общо е оценено състоянието на 79 вида птици, като броят на намаляващите видове е по-висок от броя на нарастващите. 

МОВП прилага научен подход и методология, но разчита на помощта на широк кръг от доброволци. Периодичното преброяване на птиците е много важно за отчитане на промените в състоянието на видовете и средата, която те обитават.

Събраните данни и техният анализ се използват за планиране на мерки за управление на средата и за подобряване на условията на живот не само на птиците, но и на всички животни и хората.