Подобряване управлението на биологичното разнообразие - среща организирана от Interreg Europe, проект BioGov

 

На 17 ноември 2021г. се проведе срещата “Подобряване на управлението на биологичното разнообразие”, организирана от Interreg Europe, проект BioGov. Проектът BIOGOV има за цел да подобри политиките за природно и културно наследство чрез участие на заинтересованите страни в управление. Домакин на събитието беше евродепутът Хилде Вотманс, а фокусът бе насочен върху извлечените поуки от проект BIOGOV и препоръки за прилагане на Зелената сделка на ЕС.

Бяха формулирани пет ключови послания, с цел укрепване на рамката на ЕС за управление на биологичното разнообразие.

1. Биоразнообразие и заинтересовани страни – печелят и двете – сътрудничеството на много заинтересовани страни укрепва както зелената инфраструктура, така и многофункционалността на земите;

2. Схеми, базирани на резултатите – предоставят индивидуални решения за целите на биоразнообразието и екосистемните услуги;

3. Независими ландшафтни фасилитатори– регионалните организации трябва да инвестират в независими ландшафтни фасилитатори;

4. Екологична свързаност в различни мащаби – екологичната свързаност на различни нива изисква съвместна визия, силна координация, разрешаване на конфликти и правни пакети;

5. Многосекторно финансиране – помага за постигане на многофункционални цели;

За повече информация относно събитието, моля, гледайте краткото видео.

BioGov – Improving Biodiversity Governance // policy event - 17/11/2021 - YouTube