Декларация "Венхорст"на Европейския парламент на селските райони

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Декларация "Венхорст" 2017 - the_venhorst_declaration_2017.pdf.

​Маннифест на Европейския парламент на селските райони 2017  - european_rural_manifesto_2017.pdfД

Български